Detailní obrázek
Výrobce: MRL
Kód zboží: MRLcoriolus250
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč
 
Vložit do košíku:

 !!!!!!  POZOR, NEOPRODEJNÉ !!!!!

Pokud máte zájem o informace ohledně tohoto produktu kontaktujte nás na info@profighter.biz


Vážení odběratelé, vážení uživatelé bylinných prostředků vycházejících ze staletími prověřených tradičných medicín,
s politováním Vám oznamujeme, že nám (a nejspíš i dalším dovozcům) byl našimi českými úřady zakázán prodej v tradici čínské medicíny tisíciletímy prověřené houby, outkovky pestré, čínsky yunzhi, japonsky kawaratake, vědecky Coriolus versicolor, a to s odkazem na unijní legislativu určenou pro geneticky modifikované organismy (GMO).


S politováním jsme nuceni Vám oznámit, že českými úřady byl zakázán prodej této úžasné houby s odkazem na legislativu o Potravinách nového typu. Se státem se kvůli tomuto zákazu soudíme, protože odporuje nejen selskému rozumu, ale porušuje i lidská práva obyvatel ČR, a navíc byl uložen v rozporu s platnou legislativou.


Moderní vědecké výzkumy Coriolus Versicolor teprve nedávno potvrdily, co prastaré kultury věděly již dávno, tedy to, že houby obsahují některé z nejúčinnějších léků nalezených v přírodě. Na rozdíl od většiny psychofarmak, účinné látky v houbách vykazují výjimečně nízkou toxicitu a to i ve velkých dávkách. Obsahují řadu aktivních látek včetně všech 8 esenciálních aminokyselin, mají vysoký obsah minerálů, vitaminů skupiny B a obsahují vysoké hodnoty beta-D-glukanů, které jsou velice silným imunostimulantem. Produkty organického původu předního výrobce MRL se vyznačují vysokou kvalitou a disponují certifikáty GAP a GMP, které zaručují dodržení přísných pravidel při pěstování. Produkty MRL jsou tvořeny namletou usušenou biomasou, která je složena z mycelia a primordia (zárodky mladých plodnic). Do rukou se Vám tak dostává mnohem více potentní produkt než by bylo v případě extraktů z plodnic, či plodnic sušených, neboť mycelium vykazuje vysokou enzymatickou aktivitu a jak ukazují poslední vědecké výzkumy, účinné látky jsou v myceliu zastoupeny ve větším množství než v plodnicích.

 

 

Z této houby je derivován jeden z nejznámějších protirakovinných léků Krestin. Používání této houby má dlouholetou tradici především v Asii.


složení: obsahuje především polysacharido – polypeptický komplex, dále specifické beta-glukany. Mezi důležité léčivé látky izolované z plodnic outkovky patří triterpenoidy (hlavní je ergosta-7,22,dien-3beta-ol, dále pak fungisterol a ergosterol, též beta-sitosterol) a hlavně dva polysacharidy a to ve vodě rozpustný PSK (izolovaný z mycelia, ale může být izolován též z plodnic) obsahující glukan s 38% podílem bílkoviny a PSP - polysacharid složený z glukanu (90%) a 10% peptidu (izolovaný z mycelia), glukan coriolin (protirakovinné účinky), polysacharid K. Velice důležité enzymy se nachází prakticky výhradně v myceliu. Množství polysacharidů bylo v myceliu menší než v plodnicích, ale hodnoty provitaminu D (ergosterolu) výrazně vyšší v myceliu a myceliální produkty mají potvrzený synergický efekt při orální aplikaci.  


účinky

-       látka PSK byla v Japonsku v roce 1987 poprvé použita k léčbě rakoviny jako uznané léčivo. Podle studie provedené na  Granadské universitě ve Španělsku má medicinální houba outkovka pestrá, známá také pod názvem Coriolus versicolor, schopnost zabíjet rakovinové buňky tím, že je donutí k sebezničení. Droga bývá předepisována pacientům po odstranění nádoru a podstupují chemoterapii či radioterapii. Extrakty z mycelia vykazují podobnou aktivitu pro rakovině jako extrakty z plodnic. Proběhla řady klinických testů „in vitro“ i „in vivo“ na účinky PSK na sarkomy atd. PSK účinkuje jak přímo na rakovinné buňky, tak nepřímo tím, že stimuluje imunitu. Účinkoval jak nitrožilně, tak orálně (viz např. při rakovině prsu či plic u krys, Tsukagokashi et al, 1984). PSK byl při testech na pacientech účinný proti řadě druhů rakoviny, ale jen zřídka, když se jednalo o podávání pouze PSK bez dalších medikamentů (Hotta et al, 1981). Vodné roztoky z houby a PSK podávané orálně nebyly příliš účinné proti sarkomům (na rozdíl od reishi např.), ale mohou být účinné proti jiným druhům rakoviny (Ikekawa, 2001, Hobbs, 1995).

-       široké použití pro k léčbě jaterních chorob

-       antioxidační účinky

-       rakovina žaludku - ve více klinických studiích extrakt PSK z outkovky pestré přidán v množství 3-6g/den, vedle operaci a chemoterapii výrazně prodloužil dobu přežití pacientů s rakovinou žaludku ve všech fázích. I u pacientů s pokročilou rakovinou žaludku s metastázemi PSK zdvojnásobil dobu přežití 2 a 5 let a prodloužil dobu přežití 15 let. Kolorektální karcinom - ve více studiích PSK prodloužil 5 a 8 leté přežití po operaci a chemoterapii a po operaci, chemoterapie a radioterapii. Karcinom plic (NSCLC) stadium I-III - PSK prodloužil 5 leté přežití 2-4 násobně pro všechny fáze rakoviny, pacienti užívající PSK s rakovinou fáze III měli lepší prognózu než pacienti s fází II bez PSK.

-       jícnu - PSK prodloužil 5 leté přežití po operaci, radioterapii a chemoterapii, zatímco v dvojitě zaslepených studiích užívání extraktu PSP z outkovky pestré v dávce 3g / den značně prodloužilo pětileté přežití u rakoviny jícnu, dále zlepšilo kvalitu života, poskytlo značnou úlevu od bolesti a vedlo ke zlepšení imunitního stavu u 70-97% pacientů s rakovinou žaludku, jícnu, plic, vaječníků a děložního čípku.

-       nosohltanu - PSK prodloužil 5 leté přežití, ale ne období bez nemoci po radioterapii a chemoterapii.

-       prsu - důkazy z klinických studií (vedle chemoterapii) jsou různé. V jedné studii bylo prokázáno, že PSK prodloužilo přežití u pacientů s estrogen receptor-negativním nádorem stádia II bez metastáz, ale v druhé studii žádný přínos zaznamenán nebyl. Ve třetí studii byl pozorován významný účinek PSK u pacientů s pozitivním HLA B40 se 100% přežitím po 10 letech. V řadě testů pak byly výsledky podobné jako u testů na rakovinu plic. Zajímavé je, že při testech docházelo i výsledkům, kdy krestin nebyl vůbec účinný, současné závěry lékařů se kloní k tomu, že se tak dělo v závislosti na tom, zda měl pacient pozitivní reakci na HLA-B40 antigen, či nikoliv, k podpoře antivirálního působení u viru Epsteina a Barrové (jeden z původců rakoviny prsu a některých dalších chorob a karcinomů).

-       prostaty, podpůrně

-       plic, při testech podávaly pacientům s rakovinou plic krestin a druhé skupině nikoliv, skupina s krestinem měla survival rate 39 % po 10 letech (v případě fáze rakoviny I a II), zatímco druhá skupina jen 16 %. V případě fáze III pak skupina s krestinem měla survival rate 22 %, zatímco skupina bez krestinu jen 5 %.

-       děložního čípku / rakoviny dělohy - v kombinaci s radioterapií a užíváním 3-6g PSK / den u pacientů ve stadiu III dělohy a děložního hrdla se prodloužilo přežití a zvýšila se citlivost nádorů na radioterapii. V jiné studii u pacientů s rakovinou děložního čípku při užívání stejných dávek PSK společně s ozařováním se prokázal clearance nádorových buněk u 36% pacientů oproti 11% v kontrolní skupině a prodloužení 5 ročního přežití ze 48% na 79%. V nedávné studii s biomasou Outkovky pestré, suplementace (doplnění) 3g / den způsobila 72,5% hodnotu regrese LSIL lézí ve srovnání s regresí 47,5% u pacientů bez suplementace biomasou, a také zvýšila clearance vysoce rizikových kmenů HPV z 8,5% na 91,5%.

-       účinný při chronicky se opakujících infekcí – EB virózy, hepatitidy (B), nákazy Staphylococcus aureus,Herpes simplex (French, 2007)

-       odbourává volné radikály

-       reguluje centrální nervový systém

-       ohřívá organismus, snižuje tvorbu hlenu

-       alkoholové postižení jater

-       žloutenka typu B,C

-       posílení tělesné konstituce

-       léčba mykóz, lišeje ve vousech, plísní, ekzémů

-       infekce a záněty horních cest dýchacích

-       infekce močových cest a močového měchýře

-       experimentálně prokázána účinnost PSK proti viru HIV (při použití outkovky pestré u HIV pacientů doplněním biomasy 3g/den byl hlášen i lepší imunitní stav a dosažení zlepšení HIV souvisejícího s Kaposiho sarkomem); Může zastavit HIV infekci díky modifikaci virálního receptoru nebo zabránit HIV, aby se vázalo na lymfocyty (Tochikura et al, 1987). Stimuluje produkci interferonu a tím též prokazuje antivirovou aktivitu (Ebina et al, 1987).

-       antibiotikum proti grampozitivním bakteriím, díky dusíkatým polysacharidům (Kureha Chemical Industry Co., 1978).

-       antagonizace účinků kortikosteroidů a jiných chemických látek

-       zvýšení imunomodulace, TH1->TH2, možno používat dlouhodobě, účinné látky z outkovky působí nejen jako imunostimulans ale také jako imunomodulátor. To znamená, že na rozdíl od ostatních léčivých hub, které pouze nabuzují imunitu organismu a nejsou vhodné pro pacienty trpící autoimunitními chorobami (roztroušená skleróza, cukrovka, revmatoidní polyarthridida, autoimunitní zánět štítné žlázy, vitiligo) tyto látky působí na rovnováhu a funkční souhru jednotlivých složek imunitního systému. V porovnání s ostatními léčivy nemá PSK z outkovky žádné vedlejší účinky a nevykazuje toxicitu jako většina léků z této skupiny. Udržení správné rovnováhy mezi buněčnými a humorálními imunitními odpověďmi je zásadní pro schopnost těla zahájit účinnou imunitní reakci na virové a jiné výzvy. Roli efektorů a regulátorů imunitního systému sehrávají CD4+ T buňky, především pak podskupiny TH1 a TH2. Maximální produkce prozánětlivých cytokinů (TH2) je v průběhu noci a brzy ráno, v době, kdy je hladina kortizolu v plazmě nejnižší (proto je u imunitně podmíněných zánětlivých poruch jako je revmatoidní artritida a astmat časté zhoršení v nočních hodinách či ráno). TH1 vrcholí od pozdního rána do časného večera. TH2 je dominantní u chronických virových stavů, jako např. HIV a hepatitida C, přičemž se snižují hladiny NK buněk a TK1- Buňky TH2 vylučují faktor nádorové nekrózy stejně jako prozánětlivé cytosiny, včetně interleukinu-4, 6,10 a 11. TH1 imunitní odpověď podporuje transformaci CD8 supresorových buněk na NK cytotoxické buňky, které sehrávají podstatnou roli v deaktivaci virem infikovaných a mutagenních buněk. TH1 zahrují: IL-2, hlavní růstový faktor pro obě CD4+i CD8+ buňky, které mají protinádorové, antibakteriální a protivirové účinky a mají roli proti parazitickým infekcím a autoimunitním reakcím, Interleukin-12, který aktivuje NK buňky, Interferon Gamma, který je produkován T-lymfocyty. Uvažuje se, že je tělo ve stavu rovnováhy imunity jen, když je mezi TH1 a TH2 v průběhu 24 hodin dynamická rovnováha. Pakliže se tělo nedokáže vrátit TH2 do TH1, pak se model cytokinů uzamkne v prozánětlivém procesu s průvodním snižováním se hladin NK buněk a trváním infekčního onemocnění. Tento stav vytváří vhodné podmínkyk pokračování TH2 stavů jako astma či revmatoidní artritida a virových stavů jako HIV, CFDS a hepatitidy C (Monroe, 1991). Faktory podporující přesun z TH1 do TH2 jsou časté vakcinace, užívání steroidů jako je kortizol, psychický i fyzický stres, rakovina (stejně tak rakovinné faktory jako tabákový kouř, který snižuje hladiny TH1. Snížení hladin TH1 sníží schopnost organismu bojovat s rakovinou a protizánětlivá TH2 zároveň způsobuje vytvoření nových krevních cév kolem poškozeného místa a podporuje tak růst karcinomu. 

-       možná prevence rakoviny jater (Wang, 1989), hepatoprotektivní působení

-       PSK nejen aktivně potlačuje růst určitých rakovinných buněk, ale i podporuje imunitu hostitele. U infikovaných zvířat se to prokázalo v případě nádorů prsu, střev, plic a melanomu. Působení PSK se zvyšuje v kombinaci s ozařováním a chemoterapií. Nejlepší výsledky byly získány s použitím PSK při léčbě rakoviny děložního krčku.

-       PSK i PSA zvyšují aktivitu některých složek imunitního systému (interleukinu, T- lymfocytů, NK buněk).

-       PSP (též z mycelia) je také imunostimulans, řada testů na myších a krysách prokázala účinnost jak orálně, tak intravenálně na zvýšení fagocytické aktivity, „in vitro“ pak zvýšenou produkci interferonu a T buněk a interleukinu. U myší s rakovinou pak zvýšení IL-2 produkce (Yang, 1993). Stimuluje významně imunitu jen u pacientů s rakovinou, v případě hostitele za normálních podmínek nedochází k prakticky žádné stimulaci, zvyšuje aktivitu lymfocytů a je účinný při léčbě rakoviny jater, jícnu, žaludku a plic v kombinaci radio a chemoterapií a při jeho kombinaci s chemoterapií došlo u zotavení 72 % pacientů oproti pacientům bez této podpůrné léčby. U pacientů s rakovinou dávka 3 g PSK zvýšila produkci interferonu (Ebina et al, 1987). U pacientů přitom zmizely vedlejší příznaky klasické léčby chemoterapeutiky, jako jsou únava, nechutenství, bolesti a pocit sucha v ústech. U pacientů bylo také zaznamenáno zlepšení aktivity složek jejich imunitního systému. Obvyklou léčivou dávkou jsou 3-5g denně rozdělených do 3 dávek prášku ze sušené houby. Extrakty z outkovky pomáhají při leukopenie (snížení počtu bílých krvinek) a trombocytopenie (nedostatek krevních destiček, které jsou třeba pro srážlivost krve), což jsou běžné důsledky chemoterapie.

-       při chronickém únavovém syndromu a únavy z různých příčin (Monro, 2004), odvrácení posunu TH1->TH2, při TH1 je vysoká aktivita NK buněk, při TH2 je nízká. MRL testováno úspěšně jako zbrždění přechodu z TH1 na TH2.

-       LSG syndrom, syndrom propustné střevní stěny, ta je díky oslabení propustná pro řadu látek, ať již toxiny, viry, bakterie či plísně (Sharma, 2005)

 

 


Balení a dávkování CORIOLUS-MRL:

• CORIOLUS-MRL P250 - 250 g jemně mleté biomasy. Doporučené denní dávkování 1 - 3 g denně; balení tedy vystačí přibližně na čtyři měsíce.

 

   Komentáře: vložit komentář